Гробниците с кариетидите

Исперих и околностите са трудно достъпни, но веднъж стигнете ли до там, ще разберете, че си e струвало усилията. Там се намира малко селце – Свещари, където се крие още един обект, включен в списъците на ЮНЕСКО, а именно т.нар. тракийска гробница с кариетидите (Свещарската гробница).

Гробницата е открита през 1982 г. и има щастието да не е ограбвана през античността или в наши дни от иманяри. Разкрита е при разкопаването на Гинина могила.

Гробнницата в Свещари.
Изглед към гробницата. Това не е реалният вход на гробницата.

Повечето гробници в България имат едни и същи характеристики, макар и да няма две напълно идентични гробници. В нашия случай обаче можем да използваме думата уникална. За разлика от повечето гробници, наречени македонски тип, в които влизат и Казанлъшката и Мъглижката гробници, които имат едно преддверие и гробна камера, гробницата в Свещари има още едно допълнително. Отличават я също и фигурите на жени, подредени в гробната камера, като досега такива не са откривани в земите на траките.

Коридорът (дромосът) е изграден от големи каменни блокове. Капителите на входа са украсени с рисувана в синьо и червено йонийска кима (украса), под която върху гладка лента са врязани малки розети, също оцветени. Над капителите лежи голяма, релефно обработена архитравна плоча, украсена с фриз от букрании (череп на бик), розети и гирлянди. Описаната украса не е изцяло завършена, което предполага, че починалият е изпреварил завършването на гробницата. Това се вижда и в други елементи от нея. Този тип украса и оформяне на входа имат паралели в Пергам, Самотраки, Александрия и други, което показва силните контакти на траките с тези територии.

Част от кариетидите в гробната камера
Част от кариетидите в гробната камера

От преддверието се влиза в разположената от север централна гробна камера и в странично, по-малко помещение откъм източната страна на преддверието. Входовете имат релефен кант, оцветен в червено, който прави декоративна чупка в горната си част. В гробниците от Македония, Александрия и Южна Италия се откриват идентични входове, което показва една обща елинистическа мода. Сводовете имат различна височина, а стените са изградени от големи, гладко одялани блокове, прилягащи плътно един към друг. Както вече споменахме, страничното помещение се явява допълнително и отличава гробницата от другите такива в Тракия и не само. Почти непознат е и отворът (прозорецът), който се явява до входа между преддверието и страничното помещение. Възможно е тези разлики да са били предпочитание на погребания вътре.

Свещарска гробница
Гробната камера – интериор

При влизане на гробната камера е имало врата, която е имитирала порта. От нея е запазено само едното крило.Гробната камера, която е и основното помещение в гробницата, впечатлява със своята украса. До стените са прилепени десет женски фигури (кариетиди), като е имало стремеж да се имитират други паметници от гръцкия свят. Вероятно идеята е била да поддържат архитрава, което се вижда в паметници извън Тракия, но това не е постигнато. Вероятно са били изработени от различни майстори, което се вижда в различната изработка на фигурите.  Имало е стремеж те да бъдат еднакви, но се вижда, че някои са по-добре изработени от други, което показва, че те не са дело на един майстор. Това личи от сравнението на пропорциите на фигурите, формата на лицата, на ръцете и на детайли от украсата на дрехата.  Блоковете са били предварително скулптирани в ателието и след това монтирани в гробницата.

Живописна сцена от гробницата в Свещари
Живописна сцена от гробницата в Свещари

Освен това тук има и сцена в живопис, като интерпретацията е спорна.Част от изследователите подкрепят теорията, че е сцена, свързана с хероизация на покойника, но това твърдение не е подкрепено от всички.  Сюжетът, композицията и стила на живописната украса на Свещарската гробница намират най-близък паралел в големия фриз на Казанлъшката гробница, с която са били изградени почти едновременно, в началото на III в. пр. н. е.

В гробната камера има две погребални каменни легла. Те са украсени, като и тук украсата не е завършена. Тя се свързва отново с македонска и гръцка традиция, тъй като и там погребалните легла са украсени по същия или подобен начин: палмети и спирали. Наличието на две легла показва, че гробницата е фамилна.

Гробницата в Свещари
Гробната камера в Свещарската гробница с кариетидите и част от погребалното легло.

Кой е погребан вътре? Съвсем близо до гробницата в съседното Сборяново и до ден днешен се провеждат разкопките на столицата на гетите – Хелис. Счита се, че в гробницата е погребан гетски аристократ или владетел, тъй като подобен тип гробници не се правели за обикновеното население.

Изглед към Демир Баба теке
Изглед към Демир Баба теке

Полезна информация:

– в близост до гробницата се провеждат разкопки на средновековно селище

– освен Свещарската гробница, близо до нея можете да видите още няколко гробници, които са били ограбени, но архитектурата им е значително запазена

тук можете да намерите повече информация за работно време и цени. Имайте предвид, че в гробницата не се влиза свободно, а в групи по няколко човека в определено време и има ограчение за престоя

– в близост до споменатите разкопки се намира тюрбето на Демир Баба – Демир Баба теке, което както и Свещарската гробница е включено в 100 Национални туристически обекти.

 

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *