Пирамидите в Стоб

Пирамидите в Стоб – открит урок по геология

Макар и не толкова известни колкото събратята си в Мелник, пирамидите в с. Стоб са един от най-интересните маршрути в Югозападна България. Още повече, че до тях се стига лесно от София и екскурзията може да се комбинира с Рилския манастир. Разположени са в западното подножие на Рила, от двете страни на вододелния рид на Рилска река.

Както повечето природни формирования и около пирамидите има легенди. И както често се случва в българския фолклор, преданията са свързани със сватби. Едно от тях разказва за нежелана сватба. Майката на момичето пожелала всички да се вкаменят, когато булката целуне свекъра. Другото предание гласи, че момиче от Стоб се омъжило в съседно село. Когато сватовете минавали оттук, духнал вятър, повдигнал булото на булката и открил лицето й. Тя била толкова красива, че кумът не устоял и я целунал. Ужасените сватове се вкаменили.

Вероятно преданията са вдъхновени от вида на пирамидите, част от които имат „шапки” или корони. Понякога площта на камъка е 2-3 пъти по-голяма от сечението на пирамидата. Те си имат и имена – Невястата, Куклите, Братята, Чуките, Самодивски комини и т.н. Най-известната скална група, естествено, е Сватовете. Освен пирамиди има и конусовидни форми.

Пирамидите в СтобВсъщност пирамидите са пясъчни формирования, с височина от 7 до 12 метра. Причудливите скулптури се изваяни в продължение на векове от ветровете, дъждовете и ерозията. Оцветени са в жълто и кафяво, тук-там с червени оттенъци. Разнородният състав на пръстта и слабата спойка улесняват бързото рушене.

Според публикация на МГУ през плиоцена земите около тази част на Рила са били плитък езерен басейн, утайките в който са се образували за сметка на скалите, които и сега се разкриват по склоновете на Рила: гнайси, гранитогнайси, амфиболити, гранити, пегматити, мрамори. Редуват се пластове с едри блокове и по-дребни късове. Този хоризонт е матово-бял до жълтеникав, с дребнокъсов състав на отломките, с много глина и подстила целия район на пирамидите, но ерозията го разкрива само на няколко места. Над плиоценските наслаги има старокватернерни, с червеникав оттенък и с по-отчетливо редуване на пластове от едрокъсови конгломерати и слабо споени пясъчници. Материалът за тях е донесен също от Рилските склонове. Тези утайки са образувани периодично при проливните дъждове и това се е отразило в редуването на по-груби и по-фини слоеве.

Постепенното издигане на района е довело до образуването на малки гънки и разломи, които създават слабо изразен блоков характер на неуплътнените пясъчно-глинесто-конгломератни утайки. Идващите от Рила водни потоци се врязват в меките скали. Така се образуват отвесни склонове, V-образни долове и т.н. В образуването на самите пирамиди главна роля играе нееднородният състав на скалите и наличието на прослойки с едри скални блокове. Процесът на зараждане, развитие и загиване на пирамидите протича през многократно повтарящи се етапи. Дъждовните капки, които падат върху вече оголени скални късове, обмиват последните и се стичат в слабо уплътнените утайки под тях. Глината и дребните песъчинки се отмиват, но точно под скалните късове това става по-бавно, защото короната ги пази.

По-нататък повърхностно-течащите води, температурните инверсии и ветровете продължават да извайват чудновати земни форми, но заедно с това носят и тяхната гибел. Разцветът на отделните пирамиди настъпва малко преди първото разклащане на каменната й корона. Накрая тя се накланя и пада в пропастта и тогава пирамидата е оставена на произвола на ерозията.
Пирамидите в Стоб Пирамидите в Стоб

Въпреки че пирамидите пазят от слънце и има доста дървета, не е добра идея да ги посещавате в най-голямата лятна жега. Най-доброто време е през пролетта, стига да не вали. Също така е по-добре да се стигне по залез, когато слънцето прави релефа по-красив, а не по обяд, когато са правени снимките. Има добре обозначена и обезопасена екопътека, а хората от селото с радост ще ви упътят как да стигнете. Пътеката може да се заобиколи, но не е препоръчително. Когато ходихме, имаше такса от 2 лв. (по спомен). От хълма се открива хубава гледка към селото, долината на река Рилска и подстъпите към Рилския манастир.
Изглед от пирамидите в Стоб

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *