Нъчеви чеири – долмени

Представлява двойка двукамерни долмени, голям и по-малък, долепени един до друг – вариант, който, доколкото ми е известно, не се среща на друго място в България. Другото забележително е, че този долмен се води най-запазеният на Балканите… Местността Нъчеви чеири е съвсем близо до шосето, което свързва Хлябово с Българска поляна, последният път имаше и…

Още