Конкурс, конкурс: Високо

Запази своите спомени в Куфара и ги сподели със света.

Светът в куфар те предизвиква да участваш в конкурс за

Пътепис

Разкажи за своята най-интересна история от лятото, сподели за обичаите в страните, в които си бил, дай съвет за следващите, които искат да посетят видяните от теб места и спечели ваучър за тандемен полет с парапланер, осигурени от СКАЙ НОМАД или книгата на Lonely Planet The Travel Book : A Journey Through Every Country in the World. Ще бъдат раздадени три награди.

Как да изпратим фоторазказ: Пиши на имейл member@kufar.eu или чрез фейсбук страницата на Светът в куфар. Снимките, изпратени на мейла, ще бъдат качени също там за гласуването.

Изисквания към текста: най-малко 100 думи.

Изисквания към снимките: Дължина по дългата страна – 900 пиксела. Важат общите правила за публикуване на снимки.

Срок за изпращане на фоторазказ: до 15 ноември, 23:59 часа

Начин за определяне на победителя: Фейсбук гласуване в периода 16-25 ноември

Срок за обявяване на победителя: 27 април 2015 г, понеделник.


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПЪТЕПИС 2015 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Официалните правила за провеждане на Конкурса Високо 2015 уреждат участието, предварителния подбор, избора, гласуването и определянето на победител в Конкурса, обявяването и връчване на награди.

1.2. Организацията и провеждането на Конкурса се осъществява от „Медийна лаборатория” ЕООД

1.3. Официалните правила за провеждане на Конкурса се оповестяват. Информацията е достъпна за целия период на провеждане на Конкурса на интернет адрес: kufar.eu. Организаторът си запазва правото да променя официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на посочения интернет адрес.

ІІ.ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

2.1. Конкурсът започва на 15 март и се провежда до 15 април, включително

2.2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

3.1. Конкурсът е отворен за всички физически лица, живеещи на територията на Република България на възраст над 13 години.

3.2. За участие в конкурса не е необходима регистрация.

3.3. За участие в Конкурса участниците изпращат на електронна поща: member@kufar.eu фотопис (илюстриран със снимки пътепис или туристически отзиви), като посочват задължително трите имена, електронна поща и телефон за връзка. Кандидатите могат да публикуват призиви за гласуване към своите приятели и фенове.

3.4. С това кандидатите декларират съгласие с условията на Конкурса и поемат задължение да спазват условията и правилата му.

3.5.За целите на Конкурса участниците представят свои произведения под формата на текст и снимки, описващи ваканция в планината. Произведенията следва да съдържат само авторски текстове и снимки.

3.6. С изпращането на своите произведения участниците предоставят на Организатора неизключителното право на разпространение сред неограничен брой лица, излъчване на произведенията по безжичен път и интернет, включително в профила на Конкурса в социалната мрежа Facebook на интернет адрес: https://www.facebook.com/kufareu, както и в Pinterest, за целите на Конкурса.

3.7.Участниците декларират, че са автори или носители на изключителни авторски права върху текстовете, респективно снимките, предоставени за целите на Конкурса, и нямат сключен договор с трети лица, различни от Организатора, които да ограничават обхвата и изключителността на притежаваните от тях права.

3.8. Участниците носят отговорност за нарушаване на права на трети лица, заснети на снимките.

3.9. До Конкурса не се допускат участници, които предоставят произведения, внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, порнографско съдържание или възхваляващи алкохол и наркотици, които са в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави.

ІV. МЕХАНИЗЪМ НА ГЛАСУВАНЕ В КОНКУРСА

4.1. Гласуването е интерактивно се извършва чрез официалната страница на Конкурса на интернет адрес – https://www.facebook.com/kufareu

4.2. Гласуването стартира на 16 април и продължава до 25 април.

4.3. Имената на победителя се обявява в деня, следващ крайния срок за гласуване на сайта kufar.eu и неговата страница във Facebook

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът обявява НАГРАДА ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ в Конкурса, която включва:

Два ваучъра за тандемен полет с парапланер или книгата The Travel Book : A Journey Through Every Country in the World

5.2. Ако победителят не може да бъде намерен на посочените телефон и имейл в срок от една седмица след обявяване на наградата, тя се връща на следващия класиран. Решението се обявява във фейсбук страницата на конкурса.

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ В КОНКУРСА

6.1. Участникът – победител запазва всички авторски и сродни права върху снимките и текстовете, предоставени за целите на Конкурса.

VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Организаторът поема задължението, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва лични данни, предоставени от участниците в Конкурса единствено, по повод и във връзка с Конкурса.

7.2. С регистрирането на участието си в Конкурса ще се счита, че спечелилите участници дават изрично съгласие личните им данни и образите им да могат да бъдат използвани за цели, свързани с Конкурса.

7.3. С участието си в настоящия Конкурс, участниците се съгласяват, че техните имена или фейсбук профили могат да станат публични и да бъдат използвани за промоционални активности от Организатора, за което не се дължи възнаграждение от негова страна.

VІІІ. ПУБЛИЧНОСТ

8.1. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством електронна поща по време на Конкурса и в период 90 (деветдесет) дни след края му.

За повече информация, моля да се свържете с нас на електронна поща: member@kufar.eu

 

Ключови думи за този текст

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *