Свещени места: Воден

Още в началото трябва да кажа, че това пътешествие е малко по-необичайно – и в чисто географски смисъл, и като пътуване към един не толкова известен период от нашата история. Крайната му цел е предполагаемото местонахождение на легендарния Парорийски манастир, а придвижването до там е предимно с автомобил. ИСТОРИЯТА е тясно свързана с исихазма. Малко…

Още